Bảng giá bán sunshine heritage Resort

STT BẤT ĐỘNG SẢN  HƯỚNG TÌNH TRẠNG GIÁ BÁN
1 BT – 05 Đông nam Nhà đầu tư bán Thỏa thuận
2 BT – 07 Đông bắc CĐT bán Thỏa thuận
3 SH – 08 Tây Nam CĐT bán Thỏa thuận
4 LK – 12 Tây Bắc CĐT bán Thỏa thuận
5
6
7
8
9

xxxx